Wat is elektrosmog?

De term elektrosmog wordt gebruikt voor de diverse soorten van elektromagnetische straling die wordt veroorzaakt door draadloos dataverkeer, huishoudelijke apparaten, hoogspanningskabels etc..
Het staat nog steeds niet vast of elektrosmog nu wel of niet schadelijk voor ons is, sommige onderzoeken wijzen er op dat het niet schadelijk zou zijn, terwijl andere onderzoeken aantonen dat intensief gebruik van mobiele telefonie de kans op het krijgen van bepaalde hersentumoren aanzienlijk vergroot.
De meest gebruikte termen zijn elektromagnetische straling, -velden of -golven en meer algemeen elektrosmog, dit komt allemaal op het zelfde neer. Het is energie dat zich verplaatst via fotonen (lichtdeeltjes).
Fotonen behoren tot de groep bosonen, dat zijn kracht overbrengende deeltjes, we kunnen ze dus beschouwen als energiepakketjes. Ze houden atoom- en molecuulconstructies in stand door elektronen, protonen en neutronen met elkaar te verbinden en tergelijkertijd ook de onderlinge afstand te behouden.
Simpel gezegd houd deze elektromagnetische kracht (elektronen en fotonen) dus alle ruimtelijke constructies in stand, zowel op het kleinste niveau alswel het totale universum. Elektromagnetische golven zijn dus een stroom van fotonen die door een vacuüm heengaan met de snelheid van het licht, zo'n slordige 300.000 km/sec.